Nowa metodyka oceny bloczności złóż materiałów kamiennych

Jan Bromowicz, Andrzej Karwacki

Abstrakt


NEW METHODOLOGY OF ESTIMATING BLOCK DISINTEGRATION OF ROCK MATERIAL DEPOSITS

.