Zbiory paleontologiczne w Muzeum Ziemi i ich znaczenie w pracach badawczych i popularyzatorskich

Anna Hymmel, Gwidon Jakubowski, Stefania Mączyńska, Zofia Zarzycka

Abstract


PALEONTOLOGICAL COLLECTIONS IN THE MUSEUM OF THE EARTH AND THEIR SIGNIFICANCE FOR RESEARCH AND POPULARIZATION OF SCIENCE

.