Najstarszy polski plan górniczo-geologiczny kopalni w Miedzianej Górze w 1782 r.

Zbigniew Rubinowski

Abstract


THE OLDEST POLISH MINING-GEOLOGICAL SKETCH MAP OF A MINE AT THE MT. MIEDZIANA GÓRA FROM 1782

.