Komisja Kruszcowa Stanisława Augusta Poniatowskiego - 1782-1982

Zbigniew Wójcik

Abstract


THE ORE COMMISSION OF STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI

.