Jan Jaśkiewicz i jego rola w dziejach nauk geologicznych w Polsce

Stanisław Czarniecki

Abstract


JAN JAŚKIEWICZ AND HIS ROLE IN HISTORY OF GEOLOGICAL SCIENCES IN POLAND

.