Teksturalna anizotropia filtracji w niezdiagenezowanym osadzie piaszczystym

Jurand Wojewoda

Abstract


TEXTURAL ANISOTROPY OF FILTRATION IN UNDIAGENESED SANDY SEDIMENT

.