Właściwości odpadów z Lubelskiego Zagłębia Węglowego

Janusz Stochlak, Józef Szczerbiński, Grażyna Wasiak

Abstract


PROPERTIES OF BARREN ROCKS FROM THE LUBLIN COAL BASIN

.