Warunki i możliwości zinformatyzowania geologii inżynierskiej

Inez Wiatr

Abstrakt


ON CONDITIONS AND POSSIBILITIES OF INFORMATIZATION OF ENGINEERING GEOLOGY

.