O możliwości wykorzystania tonsteinu dla korelacji poziomów węglowych KWB Bełchatów

Ludwik Kasza, Roman Gotowała, Stanisław Lorenc

Abstract


ON POSSIBILITIES OF USE TONSTEIN IN CORRELATING COAL SEAMS IN THE BEŁCHATÓW BROWN COAL MINE

.