Pozycja osadów organicznych wiercenia Kołki w profilu stratygraficznym plejstocenu Równiny Drawskiej

Krzysztof Wrotek

Abstract


ON POSITION OF ORGANIC DEPOSITS FROM THE KOŁKI BOREHOLE IN PLEISTOCENE STRATIGRAPHIC COLUMN OF THE DRAWA PLAIN

.