Działalność Kombinatu Geologicznego Południe w Katowicach, w latach 1976-1981

Anatoliusz Czekaj

Abstract


ON ACTIVITIES OF THE POŁUDNIE (SOUTH) GEOLOGICAL COMBINE IN KATOWICE IN THE YEARS 1976-1981

.