Intergraf: interakcyjny system graficznej analizy danych geologicznych

Jacek Owczarczyk

Abstract


INTERGRAF: AN INTERACTIVE SYSTEM FOR GRAPHIC ANALYSIS OF GEOLOGICAL DATA

.