The Carboniferous in western Pomerania

Antoni M. Żelichowski

Abstract


KARBON POMORZA ZACHODNIEGO

Streszczenie
W wyniku prowadzonych prac wiertniczych, uzyskano w ciągu ostatnich 20 lat kilkadziesiąt profilów wiertniczych osiągających utwory karbonu. Na ich podstawie stwierdzono występowanie utworów dinantu i silezu. W wyniku badań stratygraficznych (3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20 i 22) udokumentowano obecność turneju, wizenu oraz westfalu. Osadów namuru, wbrew pierwotnym przypuszczeniom (7, 21), nie stwierdzono. Wydzielenia osadów stefanu dokonano w nawiązaniu do opracowań pochodzących z NRD. Badania petrograficzne (4, 13, 22) wskazują na zróżnicowanie charakteru skał zarówno węglanowych, jak i klastycznych. (…)

Full Text:

PDF (Polish)