Lithological associations in the Carboniferous in Poland

Antoni M. Żelichowski

Abstract


ASOCJACJE LITOLOGICZNE KARBONU POLSKI

Streszczenie
W artykule omówiono stwierdzone asocjacje skalne karbonu na terenie Polski. Pod mianem asocjacji rozumiany jest zgodnie z propozycją (13), zespół skał utworzonych w zbliżonych warunkach sedymentacji, które przyczyniły się do powstania określonych skał lub warunkowały obecność w nim jednego składnika. W polskiej literaturze stosowany jest zazwyczaj termin - formacja, z uwagi jednak na wprowadzany obecnie podział litostratygraficzny na formalne jednostki, wydaje się celowe pozostawienie terminu formacja w sensie litostratygraficznym. Jest to nawiązane zresztą do historycznych uwarunkowań tego terminu.
(…)

Full Text:

PDF (Polish)