The studies on stratigraphy of the Carboniferous in Poland

Karol Bojkowski

Abstract


BADANIA STRATYGRAFICZNE UTWORÓW KARBONU W POLSCE

Streszczenie
Przedstawiono wyniki badań stratygraficznych osadów dinantu i silezu w Polsce. Uwypuklono rolę poszczególnych grup skamieniałości, mających wpływ przy określaniu poszczególnych pięter i podpięter. W podziale biostratygraficznym uwzględnia się wyniki badań mikrofaunistycznych, a w następnej kolejności mikroflorystycznych, makroflorystycznych i mikrofaunistycznych. Wymieniona kolejność ulega lokalnym zmianom spowodowanym stanem zachowania i ilością występowania skamieniałości. W podziale litostratygraficznym są stosowane jednostki formalne i nieformalne. Ostatnie wiążą się z nazewnictwem tradycyjnym lub są wynikiem wstępnego rozpoznania następstwa litostratygraficznego dla celów lokalnych.

Full Text:

PDF (Polish)