X Międzynarodowy Kongres Stratygrafii i Geologii Karbonu, Madryt 1983

. .

Abstract


X INTERNATIONAL CONGRESS OF CARBONIFEROUS STRATIGRAPHY AND GEOLOGY, MADRID, 1983

.