Propozycja zmiany zasad określania kryteriów dla ustalania zasobów geologicznych

Stefania Dembowiecka, Antoni Białaczewski

Abstract


PROPOSALS OF CHANGES IN PRINCIPLES OF DEFINING CRITERIA FOR EVALUATION OF GEOLOGICAL RESOURCES

.

Full Text:

PDF (Polish)