Zarys historii wapienia woźnickiego

Stanisław Mateusz Gąsiorowski

Abstract


OUTLINE OF HISTORY OF THE WOŹNIKI LIMESTONES

.