Czy szukanie związku aulakogenu środkowopolskiego z geosynkliną karpacką jest nieporozumieniem?

Władysław Pożaryski, Kazimierz Żytko

Abstrakt


IS THE SEARCH OF RELATIONS BETWEEN THE MID-POLISH AULACOGEN AND CARPATHIAN GEOSYNCLINE A MISTAKE?

.

Pełny tekst:

PDF