Rozważania nad historią zmian środowiska geologicznego pod wpływem działalności człowieka

Witold Cezariusz Kowalski

Abstract


REFLECTIONS ON HISTORY OF CHANGES IN GEOLOGICAL ENVIRONMENT, RESULTING FROM THE ACTIVITIES OF THE MAN

.