W sprawie stosowania wyników datowania termoluminescencyjnego przy ustalaniu stratygrafii utworów czwartorzędowych

Henryk Maruszczak

Abstrakt


ON THE USE OF RESULTS OF THERMOLUMINESCENCE DATINGS IN STRATIGRAPHY OF QUATERNARY SEDIMENTS

.

Pełny tekst:

PDF