Stan i kierunki badań regionalnych Instytutu Geologicznego dla poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Andrzej Witkowski

Abstract


THE PRESENT STATE AND DIRECTIONS OF THE GEOLOGICAL INSTITUTE STUDIES AIMED AT SEARCH FOR OIL AND GAS DEPOSITS

.