Stan badań petrograficznych węgli z Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego

Maria Mastalerz

Abstract


THE STATE OF PETROGRAPHIC STUDIES ON COALS FROM THE LOWER SILESIAN COAL BASIN

.