Ochrona zasobów złóż na tle dyskusji o wartości kopaliny w złożu

Konrad Wanielista

Abstract


CONSERVATION OF MINERAL RESOURCES AT THE BACKGROUND OF DISCUSSION ON VALUE OF RAW MATERIAL IN DEPOSIT

.