Nowe stanowisko amonita w kredzie Beskidu Śląskiego

Piotr J. Grocholski

Abstrakt


A NEW AMMONITE LOCALITY IN THE CRETACEOUS OF THE BESKID ŚLĄSKI MTS.

.