XXX-lecie Zakładu Mechaniki Podłoża Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

Ewa Stępkowska

Abstract


THIRTY YEARS OF THE LABORATORY OF FOUNDATION MECHANICS OF THE INSTITUTE OF HYDROSTRUCTURE (POLISH ACADEMY OF SCIENCES) IN GDAŃSK

.