SG-3; najgłębszy otwór świata (założenia i wyniki)

Witold Cezariusz Kowalski, Zdzisław Dembowski

Abstract


BOREHOLE SG-3, THE DEEPEST IN THE WORLD: AIMS AND RESULTS

.