SG-3; najgłębszy otwór świata (założenia i wyniki)

Witold Cezariusz Kowalski, Zdzisław Dembowski

Abstrakt


BOREHOLE SG-3, THE DEEPEST IN THE WORLD: AIMS AND RESULTS

.