Graficzne metody odwzorowania i klasyfikacji chemizmu wód podziemnych na podstawie trójkątów Fereta i układów trójkątno-rombowych

Barbara Bagińska, Aleksandra Macioszczyk

Abstract


REPRESENTATION, AND CLASSIFICATION OF GROUNDWATER CHEMISTRY BY GRAPHIC METHODS BASED ON THE FERET TRIANGLE AND TRIANGULAR-RHOMB PATTERNS

.