Dolny czerwony spągowiec i jego podłoże w otworze wiertniczym Wichów 1 (rejon Kożuchowa)

Danuta Kuhn

Abstract


THE LOWER ROTLIEGEND AND ITS BASEMENT IN THE BOREHOLE WICHÓW 1 (KOŻUCHÓW AREA)

.