Tufy i inne skały pochodzenia wulkanicznego w gruboklastycznych osadach czerwonego spągowca rowu Laskowic Oławskich-Lipowej

Andrzej Szymkowiak

Abstract


TUFFS AND OTHER VOLCANOGENIC ROCKS IN COARSE-CLASTIC ROTLIEGENDES SEQUENCES IN THE LASKOWICE OŁAWSKIE- LIPOWA TROUGH

.