Gypsum ooids from the Miocene deposits of the vicinity of Staszów

Alicja Kasprzyk, Maciej Bąbel

Abstract


OOIDY GIPSOWE Z MIOCENU OKOLIC STASZOWA

Streszczenie
W środkowomioceńskich (badeńskich) osadach gipsowych południowych stoków Gór Świętokrzyskich, w okolicach Staszowa, znaleziono gipsowe ooidy. Występujący w cienkiej warstwie oolitowy osad jest interpretowany jako redeponowany przez sztormowe falowania z wałów brzegowych lub przybrzeżnych mielizn w strefę bardziej oddaloną od brzegu.

Full Text:

PDF (Polish)