Astylospongia Roemer (Porifera) z żywetu w Górnie (Polska)

Helena Hurcewicz

Abstract


ASTYLOSPONGIA ROEMER (PORIFERA) FROM THE GIVETIAN AT GÓRNO (POLAND)

.