System oceny jakości i stopnia zanieczyszczenia wód podziemnych eksploatowanych do celów pitnych

Aleksandra Macioszczykowa

Abstract


SYSTEMS OF QUALITATIVE AND QUANTITATIVE ESTIMATIONS OF POLLUTION OF GROUNDWATER USED FOR DRINKING PURPOSES

.