Tendencje zmian w geologii światowej w świetle międzynarodowych kongresów geologicznych w latach osiemdziesiątych

Witold Cezariusz Kowalski

Abstract


TRENDS OF CHANGES IN THE WORLD GEOLOGY IN THE LIGHT OF THE INTERNATIONAL GEOLOGICAL CONGRESSES IN THE EIGHTIES

.