Górnopermski zespół gondwańskich miospor w osadach dolnego pstrego piaskowca Polski

Ryszard Fuglewicz

Abstrakt


UPPER PERMIAN ASSAMBLAGE OF GONDWANA MIOSPORES IN SEDIMENTS OF LOWER BUNTSANDSTEIN

.