Variability of redox conditions in sea water-sediment-pore water in Gotland and Gdańsk Basins

Gunter Bublitz, Teresa Szczepańska

Abstrakt


ZMIENNOŚĆ WARTOŚCI REDOKS W WODACH MORSKICH, OSADZIE I WODZIE POROWEJ W REJONIE GŁĘBI GDAŃSKIEJ I BASENU GOTLANDZKIEGO

.