Nowe znalezisko paleontologiczne w osadach czwartorzędowych w odkrywce KWB Bełchatów

Dariusz Krzyszkowski

Abstract


A NEW PALEONTOLOGIC FINDING IN THE QUATERNARY SEDIMENTS OF THE BEŁCHATÓW BROWN COOL MINE OUTCROP

.