Nieporozumienia na temat śladów po uderzeniach meteorytów i metod ich śledzenia

Lech Antonowicz

Abstract


MISUNDERSTANDING CONCERNING METEORITE STROKE TRACES AND METHODS OF THEIR INVESTIGATION

.