Hydrogeological problems of Carboniferous coal basins in Poland

Andrzej Różkowski

Abstrakt


PROBLEMY HYDROGEOLOGICZNE KARBOŃSKICH ZAGŁĘBI WĘGLOWYCH W POLSCE

Streszczenie
Eksploatacja złóż węgli kamiennych, występujących w utworach karbonu produktywnego, prowadzona jest w Polsce metodą głębinową w trzech zagłębiach węglowych: górnośląskim, dolnośląskim i lubelskim. Dwa pierwsze zagłębia cechują się rozwiniętą na szeroką skalę eksploatacją, trzecie zaś jest w fazie rozpoznawania hydrogeologicznego.
Deformacje górotworu i jego drenaż, wywołane eksploatacją górniczą, doprowadziły do zakłócenia naturalnego reżimu hydrogeologicznego, zwłaszcza w zagłębiu górnośląskim i dolnośląskim. Spowodowały one również, w różnym stopniu, degradację naturalnego środowiska wodnego.
Ilość i jakość pompowanych wód przez kopalnie węgla kamiennego zależne są od takich czynników, jak: budowa geologiczna złóż, parametry hydrogeologiczne serii złożowej i jej nadkładu, położenie w systemie przepływu wód oraz od głębokości, metod i czasu eksploatacji.

Pełny tekst:

PDF