The state of petrographic studies on coals in Poland

Wiesław Gabzdyl

Abstrakt


STAN BADAŃ PETROGRAFICZNYCH WĘGLA W POLSCE

Streszczenie
W ostatnich latach (1980-1986) uzyskano w Polsce wiele cennych dla nauki i praktyki wyników badań petrograficznych węgli kamiennych z GZW, DZW i LZW oraz węgli brunatnych ze złóż w Turowie, Koninie, Bełchatowie i złóż górniczo nie zagospodarowanych. Najważniejsze wyniki tych badań przedstawiono w niniejszym artykule. Badania te były wykonywane zarówno w trakcie prowadzonych prac geologiczno-rozpoznawczych, jak i dla bieżących potrzeb górnictwa, przeróbki i przetwórstwa węgla. Do praktyki geologicznej i przemysłowej wprowadzono znormalizowane metody analiz petrograficznych węgla kamiennego i brunatnego oraz metodykę badań jakości węgla brunatnego, z wyzyskaniem badań petrograficznych.

Pełny tekst:

PDF