On the nature of coal-bearing associations of the Lublin Coal Basin

Józef Porzycki

Abstract


SPECYFIKA ASOCJACJI WĘGLONOŚNYCH LUBELSKIEGO ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO

Streszczenie
Nierównomierna substancja i ruchy przesuwcze wielkich jednostek geologicznych stymulowały ewolucję lubelskiej karbońskiej niecki sedymentologicznej, w której osadziło się 3200 m karbonu, w całości o znamionach utworów produktywnych. Profil ten w sposób naturalny dzieli się na trzy duże kompleksy litogenetyczne. Są to asocjacje węglonośne: morsko-paraliczna, paraliczna i limniczno-fluwialna.
Morsko-paraliczną asocjację węglonośną tworzą głównie osady morskie porozdzielane cienkimi pakietami utworów lądowych, wśród których występuje do 28 warstewek węgla humusowego, z których 3 lokalnie osiągają 0,80-1,20 m miąższości.
Paraliczna asocjacja węglonośna to kompleks w przewadze utworów lądowych z cienkimi wkładkami osadów morskich i dużym udziałem utworów gruboklastycznych. W jej profilu występuje do 29 warstewek węgla, z których 7 lokalnie osiąga 0,80-1,50 m miąższości.
Limniczno-fluwialna asocjacja to wyłącznie utwory jezior, zastoisk, torfowisk i rzek. Zawiera ona do 52 pokładów węgla, z których 24 osiąga 0,80-3,90 m miąższości i stanowi podstawowe utwory produktywne zagłębia. 91% zasobów zagłębia przypada na pokłady węgla utworów limniczno-fluwialnych, a 9% na pokłady utworów paralicznych.

Full Text:

PDF (Polish)