XI International Congress of Carboniferous Stratigraphy and Geology - Beijing, 1987

. .

Abstract


XI MIĘDZYNARODOWY KONGRES STRATYGRAFII I GEOLOGII KARBONU - PEKIN, 1987

.