Żelazisty stromatolit grzybowy z utworów albu okolic Ożarowa

Andrzej Budzyk, Andrzej Gąsiewicz, Irena Iwasińska

Abstrakt


A FERRUGINOUS FUNGAL STROMATOLITE OF THE ALBIAN DEPOSITS IN THE OŻARÓW REGION

.