Kanon petrograficzny najczęstszych skał osadowych

Krzysztof Jaworowski

Abstract


PETROGRAPHIC CANON OF THE MOST COMMON' SEDIMENTARY ROCKS

.