Kras i ślady robót górniczych na Górze Milechowskiej k. Małogoszcza w Górach Świętokrzyskich

Zbigniew Kowalczewski, Mieczysław Studencki

Abstrakt


KARST AND TRACES OF MINING WORKS AT THE GÓRA MILECHOWSKA HILL NEAR MAŁOGOSZCZ (HOLY CROSS MTS)

.