O tektonice regionu łysogórskiego Gór Świętokrzyskich, krzywym zwierciadle i krytyce naukowej

Włodzimierz Mizerski

Abstrakt


ON TECTONICS OF THE ŁYSOGÓRY REGION, HOLY CROSS MTS., DISTORTING MIRROR AND SCIENTIFIC CRITICISM

.

Pełny tekst:

PDF