O występowaniu flory interstadialnej ponad sukcesją interglacjalną w stanowisku Biała Podlaska

Krzysztof Michał Krupiński

Abstrakt


ABOUT INTERSTADIAL FLORA ABOVE THE INTERGLACIAL SUCCESSION IN THE SITE BIAŁA PODLASKA

.