Prawno-geologiczne aspekty wydobycia podmorskich zasobów mineralnych

Krzysztof Szamałek

Abstract


GEOLOGIC-LAW ASPECTS OF DEEP-SEA BED EXPLOITATION

.