Aspekty ochrony odsłonięć geologicznych na przykładzie kamieniołomu Wietrznia w Kielcach

Grzegorz Racki

Abstract


ASPECTS OF PROTECTION OF GEOLOGIC OUTCROPS EXAMPLED BY THE WIETRZNIA QUARRY AT KIELCE

.